Plats och tid

Torsdagen den 28 maj

Det börjar kl 16:00, du är välkommen att ta med en kollega eller tre (eller fler!).

Snackas det?

Twitter

Instagram

Facebook

Tidigare snack