Tid och plats

Plats

Slagthuset

Carlsgatan 12e i Malmö

Tid

Fredagen den 19:e april

Vi drar igång vid kl 18:00, ta gärna med en kollega eller sju. Kom med ett glatt humör!

Tidigare snack


Välkomna till SEO-snack önskar

SEO-snack Malmö arrangeras av Manne Högström. SEO-snack arrangeras även i Göteborg och i Stockholm.