Plats och tid

Tid

Torsdagen den 17:e augusti

Vi börjar runt kl 17:00, ta gärna med en kollega eller sju. Kom med ett glatt humör och stanna tills ni tröttnar!

Tidigare snack